Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXII/102/2016

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla      zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.,poz.139 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2015, poz. 1515 ze zm. )

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 r. roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk, w dotychczasowej wysokości 2,05 zł netto za 1 m3 od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 maja 2016r.

Do w/w wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 

§ 2.Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk realizowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Andrzej Wyszyński, Dobrzyń nad Wisłą, ul. 22-go Stycznia 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • autor informacji: Magdalena Sujka
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-02-02 14:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-02-02 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1348
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-02 14:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157743
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony