Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXI/95/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/87/2015 Rady Miejskie Dobrzyń nad Wisłą w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 rok, poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 października 2015 roku, poz. 735)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XX/87/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru wprowadza się następujące zmiany: § 5 otrzymuje brzmienie: „ 1. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa. 2. Inkasentami są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą: Pan Jacek Statkiewicz oraz Pan Stanisław Janiszewski.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Nazwa Dziennika Urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- Rocznik - 2016

- Pozycja - 143

-Data ogłoszenia - 8 styczeń 2016 r.

- jednolity identyfikator aktu - http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/143/akt.pdf
 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 832
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-01-11 09:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167883
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony