Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XV/57/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ


z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), oraz art. 271 ust. 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem  finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Jackowi Waśko za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 825
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-07-15 13:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153564
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony