Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


 

UCHWAŁA Nr XIX/78/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 października 2015 roku


 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515),

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 24/186/02 Rady Miejskiej Dobrzyń Nad Wisłą z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyn nad Wisłą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

- Nazwa dziennik urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 3413

- Data jedentyfikator aktu: http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/3318/akt.pdf
 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 820
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-12 13:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202659
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony