Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer uchwały (Wyświetl)

W sprawie

Uchwała nr 21/140/09

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Uchwała nr 21/141/09

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia
w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

Uchwała nr 21/142/09

ustalenia wysokości ekwiwalentu

Uchwała nr 21/143/09

określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 22/145/09

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok

Uchwała nr 22/146/09

przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za okres 2007-2008

Uchwała nr 22/147/09

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004-2011” za lata 2007-2008

Uchwała nr 22/148/09

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krojczyn

Uchwała nr 22/149/09

regulaminu korzystania ze wielofunkcyjnego stadionu sportowego we wsi Krojczyn

Uchwała nr 22/150/09

przystąpienia i realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010”

Uchwała nr 22/151/09

uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Uchwała nr 22/153/09

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała nr 22/154/09

zatwierdzenia „Dopłaty do taryfy za dostawę wody” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm.Wielgie

Uchwała nr 22/155/09

zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Uchwała nr 23/156/09

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2008 rok.

Uchwała nr 23/158/09

zmiana uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Uchwała nr 24/159/09

ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Uchwała nr 24/160/09

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzyń nad Wisłą

Uchwała nr 24161/09/

zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

Uchwała nr 24/162/09

wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Uchwała nr 25/165/09

zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krojczyn.

Uchwała nr 26/167/09

zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Uchwała nr 27/169/09

nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Zbyszewie

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-11 08:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1857
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-11 08:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211555
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony