Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XV/111/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XII/80/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 lutego 2008 roku,

- w uchwale Nr XIII/88/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 lutego 2008 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2008 roku

- w uchwale Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia 2008 roku

- w zarządzeniu Nr 5/08 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 maja 2008 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 19.349.697,00 zł, zastępuje się kwotą 20.428.044,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.305.022,00 zł

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 23.268.749,00 zł zastępuje się kwotą 24.347.096,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.305.022,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2008 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w kwocie 4.812.472,00 zł zastępuje się kwotą 5.216.472,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1268
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-13 13:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156006
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony