Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VI/36/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2011 roku

 

 

w sprawie: zbycia działki stanowiącej mienie komunalne gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zbycie działki Nr 307 o pow. 400m2 położonej w Chalinie gm. Dobrzyń nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą Nr 20195.

 

 

§ 2

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

UZASADNIENIE


 

Działka Nr 307 położona w Chalinie, stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych, do których istnieje dostęp z innej drogi gminnej. Wszystkie działki wokół tej drogi stanowią własność jednego rolnika. Z uwagi na niewielką powierzchnię nie ma możliwości indywidualnego jej zagospodarowania. Może ona jedynie poprawić zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości. Z wnioskiem o wykup wystąpił właściciel tych nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-22 12:27
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1029
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166604
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony