Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XX/109/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia29 października 2012 r.

 

 

w sprawie: obwodów głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, póz. 112 z późn. zm.) w
związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113
z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą,

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dnia 20 listopada : Rocznik 2012 ; Pozycja 2763 ;

jednolity identyfikator aktu : http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2763

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-20 13:45
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-20 13:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1048
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-20 13:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163182
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony