Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 13 / 04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYN N. WISŁĄ Z DNIA 01WRZEŚNIA 2004 ROKU

w sprawie : powierzenia wykonywania obowiązków stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej w Płomianach

Na podstawie art. 36 a ust. 4 a Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm. ) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )

zarządza się, co następuje :

§ 1

Powierza się na okres od 01 września 2004 roku do 30 listopada 2004 roku wykonywanie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płomianach Pani mgr Emilii Nowakowskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2004 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą


Pani
mgr Emilia Nowakowska
Nauczyciel
Szkoły Podstawowej
w Płomianach

Na podstawie art. 36 a ust. 4 a Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm. ) ; § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 13 / 04 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 01 września 2004 r. w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Płomianach,

powierzam Pani

na okres od 01 września 2004 roku do 30 listopada 2004 roku wykonywanie obowiązków

DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Płomianach

Życzę Pani osiągania pomyślnych rezultatów na
zajmowanym stanowisku.

Dobrzyń n. Wisłą, 01 września 2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń n. Wisłą


Pani
mgr Anna Czarnowska
Nauczyciel
Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego
w Dyblinie

Na podstawie art. 36 a Ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 ze zm. ) ; § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 ) i art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz Zarządzenia Nr 23 / 03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 17 września 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie,

powierzam Pani
na okres od 01 października 2003 roku do 31 sierpnia 2008 roku

stanowisko :

DYREKTORA
Szkoły Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie

Życzę Pani osiągania pomyślnych rezultatów na
zajmowanym stanowisku.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-16 08:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-16 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1329
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-16 08:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2845798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-18 11:35

Stopka strony