Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 13)01

obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Usług, Handlu i Drobnej
wytwórczości, z dnia 11 maja 2001 roku.


Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków Komisji.
( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu )
Nieobecni na obradach Komisji członkowie spoza Rady : Pan Henryk Dzierżanowski i Pan Bielicki Stanisław – usprawiedliwieni przez Przewodniczącego Komisji.
Ponadto w obradach uczestniczyli : Burmistrz Miasta i Gminy, Delegat Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej – Jerzy Żurawski oraz Andrzej Stępczyński Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i ulicach w roku 2000.
2.Informacja o planach inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i ulicach na rok 2001.
3.Sprawy bieżące.

do punktu 1

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i ulicach w roku 2000 przedstawił Inspektor d)s dróg i gospodarki
Komunalnej – Stępczyński Andrzej.
Informacja została przyjęta przez Komisję bez uwag.
( informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )

do punktu 2

Informację o planowanych inwestycjach i remontach na drogach gminnych i ulicach na rok 2001 przedstawił Inspektor d)s dróg i gospodarki komunalnej
Stępczyński Andrzej.
Inspektor – Andrzej Stępczyński wyjaśnił dodatkowo, że w budżecie gminy zaplanowana była modernizacja drogi w Krojczynie na długości 1000 m.b.,lecz
dokumentacja opracowana jest na 1.500 m.b. i ze względu na korzystny przetarg
można będzie zmodernizować dłuższy odcinek.
- 2 -

Poinformował również, że w roku bieżącym wydatkowano już na zakup żużla kwotę 40.000 zł z zaplanowanych na rok bieżący 60.000.
Decyzja taka podyktowana jest prognozą na wystąpienie trudności z pozyskaniem żużla, z uwagi na fakt, że coraz więcej kotłowni przechodzi na ekologiczne ogrzewanie.
( informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt a

Przewodniczący Komisji zapoznał z treścią odpowiedzi Komisji Rewizyjnej
Gminnej Spółki Wodnej na wniosek Komisji Rolnictwa z dnia 25 stycznia 2001 r.
( treść odpowiedzi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu )

do punktu 3 p-pkt b

Delegat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – Jerzy Żurawski złożył informację o działalności Izby Rolniczej, omówił kwestię związaną z procedurą wydawania bonów paliwowych dla rolników, najważniejsze aspekty ustawy
„ cukrowej „ oraz przytoczył kilka danych statystycznych dotyczących dotacji
dla rolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.
Członkowie Komisji po wysłuchaniu informacji Delegata I.R. wskazali na wiele niejasności dotyczących wydawania bonów paliwowych.
W wyniku dyskusji Komisja jednoznacznie stoi na stanowisku, że w przypadku
nie wydawania bonów paliwowych na grunty przeznaczone pod zalesienie, rolnicy solidarnie wystąpią z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Na zakończenie obrad zostały złożone dwa wnioski : Jankowski Andrzej wnioskuje o poprawienie odcinka drogi gminnej w Grochowalsku na wysokości posesji Kalińskich i Kembłowski Marek o wyrównianie odcinka drogi gminnej równiarką od Parku miejskiego w Dobrzyniu n. Wisłą do Krzyża w Leniach Wielkich.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1549
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5161129
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony