Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ nr 14/2001

Obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 31 stycznia 2001 rokuObradom przewodniczył mgr Dariusz Kłobukowski – Przewodniczący Komisji
Obecni na obradach 5 osób wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Nie obecni na obradach członkowie Komisji:
1. Bętlęwski Paweł
2. Zalewska Elżbieta
3. Filińska Urszula
Wszyscy usprawiedliwieni przez Przewodniczącego Komisji.
Ponadto w obradach uczestniczyła Pani mgr Ochej Jolanta – nauczycielka z Publicznego Gimnazjum w Chalinie.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił
proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1. Prezentacja strategii rozwoju Publicznego Gimnazjum w Chalinie.
2. Wypracowanie opinii na temat utworzenia Powiatowego Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n.Wisłą.

Ad.1 Pani mgr Jolanta Ochej dokonała prezentacji Publicznego Gimnazjum
w Chalinie.
Zaakcentowała iż szkoła ta istnieje po to, aby wspierać uczniów w drodze do
poznania i spełnienia siebie w atmosferze spokoju, uczciwości, kreatywności
oraz w dążeniu do sukcesu.
W Gimnazjum w Chalinie zgodnie współistnieją i współpracują nauczyciele,
uczniowie i rodzice. Wszyscy mają prawo do odmienności, oryginalności
i twórczego myślenia.
Podstawą oferty Publicznego Gimnazjum w Chalinie jest przekazywanie
rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przydatnej uczniom nie tylko
w dalszych etapach kształcenia, ale także w dorosłym życiu.
Szkoła zmierza do tego, aby uczniowie byli doskonale wykształceni,odpowie-
dzialni, kreatywni i pragnęli wiązać swoje dalsze życiowe sukcesy z Chalinem
i Ziemią Dobrzyńską.

Osiągnięcia i wyniki gimnazjum spisane wg załącznika nr 2.

- 2 –

Ad.2 Przewodniczący Komisji – Dariusz Kłobukowski przedstawił w porządku
chronologicznym pisma korespondujące w sprawie utworzenia Powiatowego
Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n.Wisłą.

/treść pism w załączeniu do niniejszego protokółu jako załączniki od nr 3 do nr5 /

Następnie zapoznał z treścią informacji n.t. utworzenia Publicznego Gimnazjum
Powiatowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n. Wisłą, opracowa-
nej przez dyrektora „ZOS”.

/ informacja stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokółu /

Przewodniczący Komisji poinformował, że temat konsultował z dyrektorem
Zespołu Szkół Rolniczych oraz nauczycielskimi.Związkami zawodowymi.
Z rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych wynika, że ma być to
jeden oddział o określonym profilu w zależności od woli rodziców.
Bez zgody samorządu gminnego nie ma mowy o utworzeniu dodatkowego
Gimnazjum.
Według opinii nauczycielskich Związków zawodowych nie ma potrzeby
tworzenia dodatkowego Gimnazjum, ani też zasadności, ponieważ
w perspektywie brak będzie pracy dla naszych nauczycieli, a ponadto niż
demograficzny również stwarza zagrożenie bezrobocia wśród nauczycieli.
W przypadku nie utworzenia gimnazjum przy Zespole Szkół Rolniczych
nie spowoduje zwolnienia nauczycieli.
Komisja po dokładnym przeanalizowaniu skutków zarówno pozytywnych
jak i negatywnych utworzenia gimnazjum w wyniku głosowania negatywnie
zaopiniowała wniosek o utworzenie jednego oddziału gimnazjum przy
Zespole Szkół Rolniczych w Dobrzyniu n.Wisłą.
Stanowisko swoje uzasadnia absolutnym brakiem możliwości wydzielenia
obwodu dla tego oddziału oraz bardzo dyskusyjnym sposobem naboru uczniów.
Jednocześnie Komisja w pełni podziela Stanowisko Zarządu Miasta i Gminy
oraz nauczycielskich Związków zawodowych.
Przewodniczący Komisji przekazał treść wniosku wypracowanego przez
nauczycielskie Związki zawodowe pod adresem Zarządu Miasta i Gminy.

„Zarząd Miasta i Gminy powinien zobowiązać wszystkich dyrektorów
szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do zatrudniania nauczycieli,
którzy w perspektywie mogą być zagrożeni utratą pracy.”
Dotychczasowe pismo Zarządu Miasta i Gminy dotyczące tej sprawy nie jest
respektowane przez wszystkich dyrektorów


- 3 -

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.


Protokółowała Przewodniczący Komisji

Dariusz Kłobukowski :

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1845
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 09:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony