Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.57.2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia 02 października 2012r.

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu  na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DZ. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami oraz Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 31 października 2003r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

           
Do przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy na 2012 rok zobowiązane są jednostki organizacyjne gminy:

1. Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki

2.  Dobrzyński Dom Kultury „ ŻAK ”

3.  Miejsko – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej

4. Zespół Obsługi Szkół

– Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczne Gimnazjum w Chalinie

- Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu nad Wisłą

- Publiczne Gimnazjum w Krojczynie

- Szkoła Podstawowa w Chalinie

- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą

- Szkoła Podstawowa w Dyblinie

- Szkoła Podstawowa w Krojczynie

5. Publiczna Biblioteka w Dobrzyniu nad Wisłą

6. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą

§ 2


W zakresie opracowania projektu budżetu na 2013 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z uchwałą Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia  31 października 2003  roku, tj. zestawienie winno zawierać:

1)  nazwę tytułu dochodowego czy wydatkowego wraz z §, wykonanie na 30.09 roku bieżącego, przewidywane wykonanie roku bieżącego, projekt planu opracowywanego budżetu,

2)  wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem m.in.:

   nazwa i lokalizacja inwestycji,

   termin realizacji,

   wykonanie do końca bieżącego roku,

   całkowita wartość kosztorysowa, w tym wartość robót budowlanych i zakupów,

   dotychczas poniesione nakłady,

 

§ 3

 

Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych:

Dochody:

- podatek od nieruchomości

wg załącznika nr 1 do zarządzenia

- podatek rolny

60,00 zł za 1 dt. X 2,5 dt. tj. 150,00 zł od 1 ha przeliczeniowego

- podatek od środków transportowych

wg Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 2012 roku ze wzrostem 4%

- czynsze mieszkaniowe

zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XX/121/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 29 kwietnia 2005 roku oraz Zarządzeniem nr 31/2011 z 14 września 2011 roku

- czynsze za wynajem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia  4 marca 2009 roku (zmiana o wskaźnik cen konsumpcyjnych zakłada się 2,7%)

- opłata od posiadania psów

  w/g Uchwały Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , do projektu przyjąć 10,00 zł

- opłata targowa – 3 zł

Wydatki

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu wzrost – 3%

- nagrody według regulaminu wynagrodzeń

- wynagrodzenia nauczycieli – wzrost 0

- składki na Fundusz Pracy – 2,45%

- naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych

  zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) oraz ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

·         pracowników urzędu na 1 etat – 1.200,00 zł

·         nauczycieli na 1 etat – 2.990,00 zł

·         emeryci i renciści obsługi na 1 osobę – 195,00 zł

·         emeryci i renciści nauczyciele na 1 osobę 1.200,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o  2,7 % w stosunku do planowanych wydatków roku 2012.

 

Różne rozliczenia

1.      Subwencje, dotacje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów i instytucje ustalające wielkość dotacji

2.      W miarę posiadanych środków i sytuacji finansowej uwzględnić zgłoszone potrzeby sołectw, jednostek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy

 

§4.


Zobowiązuje się w/w jednostki do złożenia stosownych materiałów w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2012 roku.

 

§5.


Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-10-05 12:00
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-10-05 12:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 903
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-10-05 12:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4806375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 13:14

Stopka strony