Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K ÓŁ Nr 16)01

obrad Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia
23 maja 2001 roku.


Obradom przewodniczył Skonieczny Marek – Przewodniczący Komisji.

Obecni na obradach 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli Inspektorzy z Urzędu Miasta i gminy, którzy
składali informacje, zgodnie z zaplanowaną tematyką obrad oraz dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.
Protokół z ostatnich obrad został przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1. Informacja w zakresie inwestycji i remontów planowanych na rok 2001 oraz ocena stanu ich przygotowania.
2. Sprawy bieżące i wypracowanie wniosków.

do punktu 1

Informacje dotyczące inwestycji i remontów w roku 2001, kolejno złożyli :
- Grzegorz Mazurek – Dyrektor „ ZOS „ w obiektach oświatowych,
- Andrzej Stępczyński – Inspektor d)s komunalnych, na drogach, ulicach oraz w zakresie realizacji II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu n. Wisłą,
- Jerzy Statkiewicz - Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami w zakresie urządzeń wodociągowych i telefonizacji,
- Jacek Nowakowski - Inspektor d)s gospodarki mieszkaniowej, w zakresie
bloków komunalnych.

( informacje w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załączniki od nr 2
do nr 5 )
Komisja po wysłuchaniu przedstawionych informacji pozytywnie oceniła stan przygotowania do realizacji planowanych inwestycji oraz remontów, niektóre z nich są już w trakcie realizacji.
Dyrektor „ ZOS „ poinformował, że w związku z programem „ pracowania komputerowa w każdej szkole „ obowiązkiem organu prowadzącego jest przygo-
towanie i zabezpieczenie lokum i na ten cel są zabezpieczone środki finansowe
- 2 -

w budżecie gminy na rok bieżący, zostały również przeszkolone osoby w zakresie komputeryzacji. Dyrektor poinformował również, że została usunięta w ramach rękojmi usterka na dachu budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą.
Komisja wnioskuje, aby w przyszłości na odbiór robót remontowo-inwestycyjnych na obiekcie szkolnym w Dobrzyniu n. Wisłą, zaprosić dwóch
członków Komisji budżetowej z Dobrzynia n. Wisłą.
Andrzej Stępczyński dodatkowo poinformował, że w związku z bardzo korzystnym przetargiem dla gminy na budowę kanalizacji, front robót będzie poszerzony o ulicę Farną i Franciszkańską.

do punktu 2

Komisja wypracowała trzy wnioski :

1.Środki finansowe, które zostały z inwestycji budowa drogi w Kisielewie,
przeznaczyć na pobudowanie chodnika w Bachorzewie ( ca 100 m.b. )
2.Złożyć wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o partycypację
w kosztach zainstalowania oświetlenia przystanku PKS Chalin-Krzywie.
3.Doprowadzić do stanu pełnej sprawności, chociaż trzech hydrantów dla
celów pożarniczych we wsi Michałkowo.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Skonieczny Marek
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 09:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1663
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-21 09:25

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166824
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony