Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXI/112/2012
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 22 listopada 2012 roku

 

w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

 

 

        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art. 8, art. 10 ust.1 - 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity
z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 02sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( Monitor Polski z dnia 14 sierpnia 2012 r, poz. 587) i obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 08 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (Monitor Polski z dnia
12 października 2012 r, poz. 743)               

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

                                             

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3.

 

Traci moc uchwała Nr XII/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

                        

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

 

                                                                              Załącznik Nr 1

                                                                                                                            do uchwały Nr XXI/112/12     

                                                                                                                            Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                                                                                                            z dnia 22 listopada 2012 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2013

 

1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 12 t

 

Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/1 powyżej 3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem

644,00

a/2 powyżej 3,5 t do 5,5t bez katalizatora

644,00

b/1 powyżej 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem

1080,00

b/2 powyżej 5,5 do 9 włącznie bez katalizatora

1080,00

c/1 powyżej 9t do 12 t z katalizatorem

1288,00

c/2 powyżej  9t do 12t bez katalizatora

1288,00

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

               1976,00

1976,00

  3 osie

               2496,00

2496,00

4 osie i więcej

               3016,00

3016,00

 

3. Ciągniki siodłowe i balastowe

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton

Stawka podatku w zł

a/ z katalizatorem

1518,00

b/ bez katalizatora

1518,00

 

4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy+ naczepa,

ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 36 ton włącznie - 2 osie

2184,00

2280,00

Do 36 ton włącznie 3 osie

2184,00

2280,00

Powyżej 36 t – 2 osie

2600,00

2808,00

Powyżej 36 t 3 osie

2600,00

2808,00

 

5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 Stawka zł

           

 936,00

 

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a/ do 36 ton włącznie

     1 oś

     2 osie

     3 osie

 

         832,00

       1560,00

       1456,00

 

         832,00

       1560,00

       1456,00

b/ powyżej 36 ton

       1 oś

       2 osie

       3 osie

 

        832,00

       2080,00

       1664,00

 

        832,00

       2080,00

       1664,00

 

7. Autobusy

 

          Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/ mniej niż 30 miejsc

1456,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1872,0

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 08:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 931
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 09:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155860
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony