Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

uchwała

w sprawie

odnośnik

Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  20 stycznia 2014 roku

 

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXXIV/188/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę „na terenie gminy · Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Chalin i Grochowalsk

Otwórz

Uchwała Nr XXX/189/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gmina Wielgie

Otwórz

Uchwała Nr XXXIV/190/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku

zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy za dostawę wody” na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie

 

 

Otwórz

Uchwała nr  XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  20 lutego 2014 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok

Otwórz

Uchwała Nr XXXV/192/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.

Otwórz

Uchwała Nr XXXV/193/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020.

Otwórz

Uchwała Nr XXXV/194/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

Otwórz

Uchwała Nr XXXV/195/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Uchwała Nr XXXV/196/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku

zmieniającą uchwałę Nr XIX/86/96 z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej gminy pod nazwą „Zespół Obsługi Szkół”

Otwórz

Uchwała nr  XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia  31 marca 2014 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok

Otwórz

Uchwała Nr  XXXVI/198/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2014–2027

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/199/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/200/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31marca 2014 r.

zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Dobrzyniu nad Wisłą oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą”

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/201/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31marca 2014 r.

zatwierdzenia  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/202/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31marca 2014 r.

 

 

zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31marca 2014 r.

 

 

zatwierdzenia „Dopłaty do taryfowej grupy  za odprowadzenie ścieków” do oczyszczalni typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin.

Otwórz

Uchwała Nr XXXVI/204/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku

 

 

uchylenia Uchwały Nr XXXV/192/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku dotyczącej  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Otwórz

Uchwała nr XXXVIII/208/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 maja 2014 roku

zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

Otwórz

Uchwała Nr XXXVIII/209/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2014–2027

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-02-04 17:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156167
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony