Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr XXXIII/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie trzynastej, a zakończono o godzinie czternastej. Miejsce obrad sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Otwierając obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący – Henryk Domeradzki stwierdził, że Sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnymi. W obradach uczestniczyło: 13 radnych, 22 przewodniczących rad sołeckich.

 (listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad i powitał wszystkich uczestników. Następnie przeczytał proponowany porządek obrad, po czym spytał czy są propozycje zmiany porządku obrad. Zmian nie zgłoszono.

 

do punktu 2 p-pkt „a”

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na rok 2013 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Dochody

Zwiększenie o 110.484,00 zł – podatek dochodowego od osób fizycznych.

Zmniejszenie o 110.484,00 zł – podatek od nieruchomości.

Wydatki

Przeniesienie 1.690,00 zł z bieżących wydatków w rozdziale 75023 na dopłatę do wody w części Krojczyna, Tulibowie, Krępie i Glewie oraz do ścieków
w Dyblinie.

Rozchody

W związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejszenie o 2.590,00 zł spłat.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych 13.

Wyniki glosowania:

Za- 13,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 2 p-pkt „b”

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020 omówiła Pani Agnieszka Ziółkowska – Skarbnik.

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet miasta i gminy na 2013 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały
i zarządził głosowanie.

Ustawowy skład rady 15 radnych, obecnych 13.

Wyniki głosowania:

Za – 13,

Przeciw – 0,

Wstrz. – 0.

Uchwała została podjęta.

 

do punktu 3

 

Ludomir Bylicki – radny, złożył wnioski w sprawie:

- braku oświetlenia na dwóch lampach – Zbyszewo 2

- zakupu węża ok. 30-40 cm w celu odwodnienia drogi w kierunku Zbyszewo- Dyblin.

 

do punktu 4

 

  1. Pan Ryszard Bartoszewski – z-ca Burmistrza złożył informację o pracy Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie między XXX-XXXIII Sesją Rady Miejskiej.

/ informacja w załączeniu do protokółu /

     2. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył zebranym życzenia z okazji       Nowego Roku 2014.

 

 

do punktu 5

 

Przewodniczący Rady – Henryk Domeradzki kończąc obrady trzydziestej trzeciej Sesji, podziękował wszystkim uczestnikom obrad, a następnie stwierdził, że zamyka obrady trzydziestej trzeciej Sesji Rady Miejskiej.

 


Protokółowała :                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Renata Kwiatkowska                                         Henryk Domeradzki                

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 08:16
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-16 08:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1059
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 08:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5207234
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony