Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała  Nr  XXI/113/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 listopada 2012r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013r.

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 Ustawy 
z dnia  08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku  Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r, Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
(Monitor Polski 2012 poz. 787.)

 

uchwala się,  co następuje:

                           

§1.

 

Obniża  się  cenę  skupu żyta  z  kwoty  75,86 zł  za  1 dt  do  kwoty  60,00 zł
za 1 dt
  stanowiącą  podstawę wymiaru podatku rolnego  na  2013r.  na obszarze miasta i gminy.

 

§2.

 

Uchwała  podlega  wykonaniu  przez   Burmistrza  Miasta  i Gminy 
w  Dobrzyniu nad Wisłą.

§3.

 

Traci  moc  Uchwała  Nr XII/68/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru  podatku rolnego na 2012r.

                  

§4.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego,  z mocą   obowiązującą  od  dnia 01 stycznia 2013r.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 09:02
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-11-28 09:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 970
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-28 09:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218807
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony