Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 1 /2005.

Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Dyblinie w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze w roku szkolnym 2004/2005.

Na podstawie :

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 29 poz. 323 z późn. zm. ) ,

2.Statut Szkoły – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

zarządzam 24 .01.2005 r. , o godzinie 15.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze w roku szkolnym 2004/2005 .

Zarządzenie Nr 2 /2005.

Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego W Dyblinie w sprawie analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły za I półrocze .

Na podstawie :

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( tekst jednolity – Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z póżn. zm. ).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r ..w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...) (Dz.U. Nr 89 , poz.845 )

zarządzam 15 . 02. 2005r. , o godzinie 15.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej w s sprawie analizy i oceny efektów działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły za
I półrocze .

Zarządzenie Nr 3 /2005.

Dyrektora Szkoły Podstawowe imienia Jana Kochanowskiego w Dyblinie w sprawie organizacji i wdrożenia systemu zapewnienia jakości .

Na podstawie :

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst ujednolicony – Dz.U. z1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego , wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych , kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zalecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz (Dz.U.Nr 89,poz.845)

zarządzam 18 .05.2005 r., o godzinie 14.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej z udziałem zaproszonych gości : pracownika CEN we Włocławku Pani Jolanty Misztal , nauczycieli SP w Płomianach w sprawie wewnątrzszkolnego systemu zapewnienia jakości.

Zarządzenie Nr 4 /2005.

Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Dyblinie w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2004/2005

Na podstawie :

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2001 r. Nr.29 poz. 323 z późn . zm. ).

2.Statut Szkoły – Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

zarządzam 20.06.2005 r. , o godzinie 15.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2004.2005.

Zarządzenie Nr 5/2005.

Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Dybline w sprawie oceny wykonania zadań za cały rok szkolny 2004/2005 wynikających z planu pracy .

Na podstawie :

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku ( tekst jednolity – Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 z póżn. zm. ) .

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r.oku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (...) (Dz.U. Nr 89 , poz.845 )

zarządzam 20.06.2005 r., o godzinie 15.00 posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie podsumowania pracy dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczej szkoły za cały rok szkolny 2004/2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-08-03 09:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-03 09:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4501
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-08-03 09:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153300
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony