Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uzasadnienie

Dz. 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
Przeniesienie dotacji na wydatki rzeczowe wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Chalin – Ruszkowo II – melioracja gruntów rolnych” – 20.000,00 zł.

Dz. 600 – Transport i Łączność
Zwiększenie wydatków na finansowanie dróg gminnych – 47.827,00 zł.
Budowa – ułożenie dywanika asfaltowego na drodze w Krojczynie, wykonanie chodnika w Chalinie, modernizacja drogi gminnej w Płomianach

Dz. 750 – Administracja publiczna
Zwiększenia 42.700,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji, realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Zwiększenie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 75 zł.

Dz. 758 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
43.827,00 zł. - zwiększenie subwencji rekompensującej z tytułu ustawowych ulg
i zwolnień w podatku rolnym i leśnym przeznacza się na:
1. zasiłki celowe (zakup żywności, opału, leków) – 15.000,00 zł.
2. sieć komputerowa w urzędzie – 14.000,00 zł.
3. inkaso sołtysów za pobór podatku – 2.500,00 zł.
4. delegacje służbowe – 2.500,00 zł.
5. ekwiwalenty za odzież roboczą – 1.500,00 zł.
6. zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.


Dz. 801 – Oświata i Wychowanie

1. Otrzymana dodatkowa część subwencji oświatowej w kwocie 1.200,00 zł. przeznaczone na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Chalinie.
2. Dochosy z tytułu wpłat za wynajem pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Chalinie w kwocie 3.300,00 zł., przeznaczone na zakup opału i energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chalinie.
3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym w kwocie 2.200,00 zł. przeznaczone na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Chalinie i w Zespole Obsługi Szkół.
4. pozostałe przeniesienia środków w Publicznym Gimnazjum w Chalinie i Wychowanie „0” w Chalinie – spowodowane zwiększeniem wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach oraz zakupem wyposażenia ze środków inwestycyjnych.

Dz. 853 - Opieka Społeczna
Zmniejszenie dotacji celowej na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej oraz ustawy z dnia 1 grudnia 1994 roku o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych -107.652,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejszenie dotacji celowej na refundację kosztów energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego - 7.876,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Zwiększa się dotacje z wydatków rzeczowych Stowarzyszeń Klubów Sportowych zgodnie z protokołem Nr II/03 Komisji Oświaty Kultury i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r.

Pozostałe przeniesienia między paragrafami i rozdziałami wydatków rzeczowych spowodowane jest zmianą zakresu zadań do ustalonego planu finansowego
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1854
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156136
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony