Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Z A RĄ DZ E N I E   N R 7/05

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 kwietnia  2006 roku

w sprawa: sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg.

Na podstawie art 30 ust li 2 pkt 4 ustawy z dnia E marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. aa) w związku z art. 14 pkt 2 lit,., e" Ustawy z dnia 30 czerwca 2003r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. zpóźn. zmianami.)

zarządzam, co następuje;

§1

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

§2

Wykaz kwartalny podawany jest do wiadomości publicznej do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału i udostępniany przez okres jednego miesiąca.

§3

W wykazie podaje się imię i nazwisko podatnika, wysokość oraz rodzaj udzielonej ulgi

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się 'Kierownikowi Referatu Finansowego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-29 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1294
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-29 13:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3056081
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony