Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uzasadnienie

Dz. 853 – Opieka społeczna - 46.440,00
- Dotacja celowa na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej - 31.800,00 zł
- Dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych IV kwartał – 8.938,00 zł
- Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 5.202,00 zł
- Transport konserw mięsnych – 500,00 zł.

Dz. 853 – Opieka społeczna zmniejszenie – 5.066,00 zł
Zmniejszenie dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.066,00 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
- Zwiększa się ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na administrację:
diety radnych – 5.500,00 zł,
zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, abonament, stałe łącze) – 4.000,00 zł, transport konserw mięsnych dla podopiecznych – 500,00 zł

Dz. 630 – Turystyka
Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację alarmu w budynku Klubu Żak

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę 4.204,00 zł i wydatki inwestycyjne o kwotę 8.300,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budowy strażnicy OSP w Grochowalsku – 12.504,00 zł.
Zmniejsza się dotację celową dla Policji w Dobrzyniu nad Wisłą o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe na zakup komputera wraz z oprzyrządowaniem.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna I ochrona środowiska
Zmniejsza się wydatki rzeczowe w związku z niewystarczającymi w planach finansowych środkami na opłatę odsetek bankowych za pożyczkę z Funduszu Ochrony Środowiska – 1.200,00 zł.
Dz. 801 – Oświata i Wychowanie
Dochody z tytułu wpłat czesnego z Przedszkola Samorządowego, wpłaty za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Chalinie oraz odsetki od środków na rachunku bieżącym przeznaczone na wydatki rzeczowe oraz inwestycyjne w tych jednostkach.

Dz. 801 - Oświata i Wychowanie
Przeniesienia na paragrafy dotyczą wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, spowodowane jest zwiększeniem wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych i wypłatami nagród jubileuszowych.
Pozostałe przeniesienia w paragrafach dotyczą zwiększenia wydatków rzeczowych

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Przenosi się 5.000,00 zł z paragrafu zakup usług pozostałych na materiały I wyposażenie na zakup sprzętu sportowego.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1886
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 12:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5182889
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony