Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Egzaminy klasyfikacyjne.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel zajęć edukacyjnych w obecności wychowawcy klasy w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

5. Egzamin klasyfikacyjny należy przeprowadzić najpóźniej na 1 tydzień przed posiedzeniem rocznym ( semestralnym ) Rady Pedagogicznej.

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić stosowną adnotację w dokumentacji przebiegu nauczania.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1360
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-07-12 09:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200506
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony