Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XX/120/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2005r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c" oraz art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:


§ 1


1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 221.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą - IV etap.
2. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się:
- weksel własny in blanco

§ 2


Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy - z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3


Ustala się okres spłaty pożyczki w latach 2006 do 2012

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-08 10:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-08 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1964
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-08 10:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156770
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony