Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI/95/2012

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 maja 2012 roku

 

 

w sprawie :  rozpatrzenia skargi  Pani Agnieszki Rzęsiewicz na działanie Burmistrza   Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą dotyczącej przydziału mieszkania.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.)  w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz.1071 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Uznać skargę Pani Agnieszki Rzęsiewicz z dnia 26.03.2012r. dotycząca przydziału mieszkania przy ul. Wojska Polskiego 1/3a w Dobrzyniu  nad Wisłą za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do Uchwały.

 

§2

 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą do przekazania Pani Agnieszce Rzęsiewicz treści Uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

§3

 

1. Uchwała  wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W oparciu o przedłożone dokumenty / według wykazu i wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą / ustalono następujący stan faktyczny; lokal mieszkalny Nr 1/3a położony w Dobrzyniu nad Wisłą, przy ul. Wojska Polskiego 1  o powierzchni 26,24 m2  został wynajęty przez gminę, Pani Katarzynie Nowickiej.   

Podstawą do podjęcia decyzji o wynajęciu lokalu w/w osobie była opinia komisji mieszkaniowej. Komisja rozpatrzyła 16 wniosków o przydział  w/w lokalu.

Komisja uznała, że najbardziej uzasadnione będzie zawarcie umowy najmu z Panią Katarzyną Nowicką, uzasadniając to faktem samotnego wychowywania dziecka, bezdomności w/w i biorąc pod uwagę jej trudną sytuację materialną.
W przedstawionym wyżej stanie faktycznym nie stwierdza się naruszenia prawa. Zarzut o podjęciu decyzji przez organ do tego nieuprawniony nie znalazł potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. O zawarciu umowy najmu zdecydował Burmistrz, a nie Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-21 08:33
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-24 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 973
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-24 14:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172790
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony