Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr 62/01 z dnia 26 października 2001 roku Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

w sprawie: zmian w budżecie

Na podstawie art. J28 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o Finansach Publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 10 14) oraz §7 pkt 1 Uchwały Nr 15/126/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000r Po zaopiniowaniu przez Komisję budżetu finansów i
rozwoju gospodarczego w dniu 20 września 2001 roku

Zarząd Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

I. W uchwale:

- Nr 15/126/2000 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 grudnia 2000 roku,

- Nr 16/141/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 marca 2001 roku,

- Nr 17/145/2001 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 27 kwietnia 2001 roku

- Nr 18/151/200 1 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 14 sierpnia 2001 roku

- Nr 50/Ol Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31.05.2001 roku

- Nr 52/0 1 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 19.07.2001 roku

- Nr 59/0 1 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29.08.2001 roku

- Nr 60/0 1 Zarządu Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 21. 09.2001 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. W § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 10.698.066 zł zastępuje się kwotą 10.707.020

III. W § 2 wyrazy „Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 11.421.337 zł zastępuje się kwotą 11.430.291 zł”
- w pkt 2 wyrazy „ w wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: dotacje z budżetu w kwocie 1.099.402 zł zastępuje się kwotą 1.108.356 zł”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej wg załącznika nr 1

V. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Urzędu Miasta i Gminy

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:49
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-07 08:51
Załącznik do uchwały Nr 62/01 Z dnia 26 października 2001 Dochody
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
853Opieka społeczna8.954945.162
85315Dodatki mieszkaniowe8.95430.039
2030Dotacje celowe8.95430.039
10.707.020
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:52
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-07 08:52
Załącznik do uchwały nr 62/01 Z dnia 26 października 2001 r. Wydatki
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększenieZmniejszeniePlan po zmianach
801Oświata i wychowanie30.00030.0005.509.209
80101Szkoły podstawowe11.50011.5003.521.484
4240Pomoce dydaktyczne2.50017.200
4270Zakup usług remontowych1.5002.30033.893
4300Zakup usług pozostałych3.70027.900
4430Różne opłaty i składki1.0002.800
4280Zakup usług zdrowotnych2.2003.800
4260Energia, woda, gaz4.5002.00057.400
4210Materiały i wyposażenie3.800233.390
80110Gimnazja15.20015.2001.152.016
4240Pomoce dydaktyczne5.5006.500
4300Zakup usług pozostałych4.1008.000
4260Energia, woda, gaz6003.50022.000
4270Zakup usług remontowych2.20060014.840
4410Podróże służbowe krajowe5006.000
4210Materiały i wyposażenie8.0001.000108.790
4280Zakup usług zdrowotnych6001.200
3020Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń3.80076.093
80104Przedszkola przy szkołach podstawowych2.0002.000366.752
4270Zakup usług remontowych9006.150
4300Zakup usług pozostałych8003.176
4430Różne opłaty i składki300100
4210Materiały i wyposażenie1.70036.880
4260Energia, woda, gaz3006.900
80114Zespół Obsługi Szkół1.3001.3001.300
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych600
4260Energia, woda, gaz700
4530Podatek VAT1.3002.300
853Opieka społeczna1.075.162
85315Dodatki mieszkaniowe8.95490.039
3110Świadczenia społeczne8.95490.039
854Edukacyjna opieka wychowawcza2.4402.440268.437
85401Świetlice600600109.833
4270Zakup usług remontowych600300
4210Materiały i wyposażenie6006.850
85404Przedszkole1.8401.840158.604
4270Zakup usług remontowych1.400600
4210Materiały i wyposażenie1.4005.080
4260Energia, woda, gaz401.460
4300Zakup usług pozostałych802.000
4280Zakup usług zdrowotnych4040
4410Podróże służbowe krajowe1.0001.200
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 08:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-10-07 08:57
Uzasadnienie:

- Zmian w budżecie między paragrafami dokonano z uwagi na zmianę potrzeb ustalonych w para grafach budżetu do faktycznych potrzeb w trakcie wykonania

- Zwiększa się dochody i wydatki na podstawie decyzji Wojewody z dnia 25 września 2001 roku na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych za III kwartał 2001 rok — 8.954,00 zł
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-10-07 09:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1484
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-07 09:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3058963
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony