Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                 

Uchwała Nr II/8/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

 

                                                                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

I w uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVII/153/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVIII/155/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 06 marca 2006 roku

- w uchwale Nr XXIX/159/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 6/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 kwietnia 2006 roku

- w uchwale Nr XXX/168/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2006 roku

- w uchwale Nr XXXI/174/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 czerwca 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2006 roku

- w uchwale Nr XXXII/177/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 lipca 2006 roku

- w uchwale Nr XXXIII/178/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 sierpnia 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 20/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 września 2006 r

- w zarządzeniu Nr 21/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 października 2006

- w uchwale Nr XXXIV/193/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2006 roku

- w zarządzeniu Nr 22/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 października 2006

- w zarządzeniu Nr 25/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 listopada 2006

- w zarządzeniu Nr 26/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2006

-w zarządzeniu Nr 28/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 08 grudnia 2006

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 18.119.128,00 zł, zastępuje się kwotą 18.218.742,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.610.923,00 zł, zastępuje się kwotą 5.594.475,00 zł,

§ 3

 

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 19.801.082,00 zł zastępuje się kwotą 19.900.69600 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 5.610.923,00 zł, zastępuje się kwotą 5.594.475,00 zł

§ 4

W § 5 wyrazy „ustala się plan przychodów rachunku dochodów własnych w łącznej kwocie 162.729,00 zł, zstępuje się kwotą 228.881,00 zł oraz wydatków w kwocie 162.729,00 zł, zastępuje się kwotą 228.881,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 08:48
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2007-01-05 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1765
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-05 08:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony