Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

U C H W A Ł A Nr XXIX/156/06Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie :
określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą miejsc sprzedaży napojów alkoholowych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się liczbę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4, 5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży tych napojów jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXI/126/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-28 11:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-28 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1957
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-29 09:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156128
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony