Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Numer i data zarządzenia

W sprawie

Wyświetl

Zarządzenie nr 02/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 stycznia 2009 roku

Rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2009 roku.

Otwórz

Zarządzenie nr 02/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 stycznia 2009 roku

Zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Otwórz

Zarządzenie nr 03/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 roku

Powołania Zespołu Koordynującego realizację inwestycji pod nazwą „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki - Hala Sportowa".

Otwórz

Zarządzenie nr 04/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 03 lutego 2009 roku

Ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju i sportu kwalifikowanego pn. „Przygotowanie i udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych.”

Otwórz

Zarządzenie nr 05/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 marca 2009 roku

Rozstrzygnięcie i przyznanie dotacji w konkursie pod nazwą „Przygotowanie i udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych.”

Otwórz

Zarządzenie nr 06/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 7/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2009 roku

Ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

ANEKS nr 1 sporządzony w dniu 01 września 2009 roku do zarządzenia nr 7/09

Ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr 08/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 marca 2009 roku

Ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Otwórz

Zarządzenie nr 09/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 marca 2009 roku

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 10/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 11/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 12/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2009 roku

Powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu i likwidacji środków trwałych i nietrwałych będących własnością gminy.

Otwórz

Zarządzenie nr 13/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 maja 2009 roku

Powołania obwodowych komisji wyborczych

Otwórz

Zarządzenie nr 14/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 03 czerwca 2009 roku

Zmian składu osobowego Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Otwórz

Zarządzenie nr 14A/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 czerwca 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 15/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2009 roku

Składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie nr 16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2009 roku

Organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr 17/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2009 roku

Organizacji i przygotowania do działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr 18/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2009 roku

Ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego pn. „Przygotowanie oraz udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych - drugie półrocze".

Otwórz

Zarządzenie nr 19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19.06.2009r

Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 czerwca 2009 roku określenia wymagań, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o zawarcie umowy w 2009 r. w zakresie budowy, eksploatacji i użytkowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz

Zarządzenie nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 lipca 2009 roku

Rozstrzygnięcia i przyznania dotacji w konkursie pod nazwą „Przygotowanie oraz udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych - drugie półrocze"

Otwórz

Zarządzenie nr 23/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2009 roku

  1. ustalenia normy zużycia paliwa - ON dla samochodu VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 2,4 D

  2. ustalenia normy zużycia paliwa – ON dla samochodu OPEL VIVARO

Otwórz

Zarządzenie nr 24/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 sierpnia 2009 roku

Powołania Komisji do spraw przydziału darów na rzecz rodzin dotkniętych klęską
żywiołową - gradobiciem.

Otwórz

Zarządzenie nr 25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie nr 26/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie nr 27/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2009 roku

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie nr 28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie nr 29/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 21 sierpnia 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 września 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 31/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 września 2009 roku

refundacji zakupu podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin dotkniętych klęską gradobicia
 

Otwórz

Zarządzenie nr 32/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 września 2009 roku

składania materiałów i wniosków do projektu budżetu na 2010r.
 

Otwórz

Zarządzenie nr 33/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 października 2009 roku

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok
 

Otwórz

Zarządzenie nr 34/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 października 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 października 2009 roku

Ustalenia kryteriów podziału środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na pomoc
dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia.

Otwórz

Zarządzenie nr 36/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 października 2009 roku

Zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 37/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 05 listopada 2009 roku

Ustalenia dodatków funkcyjnych i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie nr 38/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2009 roku

przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok
 

Otwórz

Zarządzenie Nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą Z dnia 18 listopada 2009 roku

zmian budżetu gminy na 2009 rok Otwórz

Zarządzenie zmieniające

nr 40/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 grudnia 2009 roku

Rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2009 roku.

Otwórz

Zarządzenie Nr 41/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 11 grudnia 2009 roku

zmian budżetu gminy na 2009 rok Otwórz

Zarządzenie NR 42/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2009 r.

zmiany stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy

Otwórz

Zarządzenie Nr 43/09 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 31 grudnia 2009 roku

zmian budżetu gminy na 2009 rok

Otwórz
  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-06-01 09:36
  • zmodyfikował: Karol Kalinowski
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-07 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-07 10:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4940867
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony