Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXVII/152/06


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 lutego 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę" na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)


uchwala się co następuje:


§ 1


Zatwierdza na okres od 1 marca 2006r. do 28 lutego 2007r. "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę" na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, w wysokości 1,64 zł za 1 m3 netto.
Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2W uchwale Nr 21/170/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28.12.2001 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) traci moc 3 wers § 1 w/w uchwały w brzmieniu: "wody kupowanej z ujęcia w Zadusznikach 1,35 zł + VAT za 1 m3",
b) pozostałe postanowienia w/w uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-02 11:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-02 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1921
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-03-02 12:15

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201467
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony