Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały  sprawie:     
Uchwała nr XVII/93/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia  2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XVII/94/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia  2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XVIII/95/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XVIII/96/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XVIII/97/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr XVIII/98/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Otwórz
Uchwała nr XVIII/99/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Otwórz
Uchwała nr XVIII/100/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego  2020 roku zmieniająca Program Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Uchwała nr XIX/101/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2020 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Otwórz
Uchwała nr XX/102/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XX/103/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XX/104/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku wydzierżawienia na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 62 położonej w Michałkowie, gm. Dobrzyń nad Wisła Otwórz
Uchwała nr XX/105/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Uchwała nr XX/106/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 maja 2020 roku określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Otwórz
Uchwała nr XXI/107/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania Otwórz
Uchwała nr XXI/108/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XXI/109/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok Otwórz
Uchwała nr XXI/110/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XXI/111/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XXI/112/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 czerwca 2020 roku określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Otwórz
Uchwała nr XXII/113/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XXII/114/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038 Otwórz
Uchwała nr XXIII/115/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Uchwała nr XXIII/116/2020 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 sierpnia 2020 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na rok szkolny 2020/2021 Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-01-02 11:30
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-14 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 380
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-14 12:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169969
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony