Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/218/2014

Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Miasto Włocławek w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

Na podstawie art. 9 ust. 1, oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Gmina Miasto Włocławek

2. Gmina Włocławek

3. Gmina Brześć Kujawski

4. Gmina Lubanie

5. Gmina Fabianki

6. Gmina Choceń

7. Gmina Miasto Kowal

8. Gmina Kowal

9. Gmina Bobrowniki

§2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do podpisania Porozumienia.

§3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§4.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

            W okresie programowania funduszy europejskich na lata 2014 – 2020 środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego wydatkowane będą nie tylko na drodze konkursowej, ale również przeznaczone będą na specjalne obszary rozwoju tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bądź Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane są fakultatywnie w miastach o charakterze regionalnym, subregionalnym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizacja ZIT w tych obszarach miejskich zależy od decyzji samorządów poszczególnych województw. W powyższym przypadku obszar, na którym realizowany jest instrument ZIT uzgadniany jest wspólnie przez samorząd województwa oraz gminy zainteresowane realizacją ZIT, a następnie dokładnie określony w stosownej uchwale zarządu województwa.

           Dobrzyń nad Wisłą wraz z Gminą Miasto Włocławek, Gminą Włocławek, Gminą Brześć Kujawski, Gminą Lubanie, Gminą Fabianki, Gminą Choceń, Gminą Miasto Kowal, Gminą Kowal oraz Gminą Bobrowniki utworzą wspólny obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka.

           Warunkiem przystąpienia do ww. struktury jest podjęcie przez Radę uchwały wyrażającej zgodę na powyższe, stąd wywołuję niniejszą uchwałę.

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-25 09:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 742
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-25 09:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4930483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony