Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Protokół Nr 8/08

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

z dnia 4 kwietnia 2008 roku

Obradom przewodniczył Jerzy Żurawski – Przewodniczący Komisji.

W obradach uczestniczyło 7 członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )

Tematem posiedzenia jest analiza wykonania budżetu za rok 2007.

W posiedzeniu udział wzięła pani Celina Witkowska - Skarbnik oraz Ryszard Dobieszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wykonanie budżetu za rok 2007 omówiła Pani Celina Witkowska.

Dochody budżetowe zaplanowane 18.483.668 wykonano 18.592.009,22 zł co stanowi 100,5% planu określonego uchwałami budżetowymi. W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio subwencje 45,53%, dochody własne 27,30 %, dotacje 27,17%. Najwyższym źródłem dochodów jest subwencja oświatowa i stanowi 31,94% dochodów gminy. W strukturze dochodów własnych najwyższy udział mają: podatek od nieruchomości 27,44%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,89% i podatek rolny 13,16%.
W dochodach z podatków i opłat procentowe wykonanie dochodów nie odbiega od planowanych założeń i wynosi 103,5%.

Niskie wykonanie dochodów w dziale gospodarki komunalnej 66,9% co stanowi nie wykonanie kwoty 109.230,00 zł wiąże się z niewykonanym planem ze sprzedaży mienia komunalnego, tj. budynku szkoły w Płomianach i Mokowie.

Wydatki

Do planowanych kwot w wydatkach nie wystąpiło przekroczenie. Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 19.052.642,07, co stanowi 95,99% planu. Zadanie inwestycyjne na planowane 2.060.063,00 zł wykonano 1.942.746,73 zł co stanowi 94,31%

( szczegółowa treść wykonania budżetu za rok 2007 w załączeniu do niniejszego protokółu)

Następnie burmistrz Miasta i gminy omówił propozycje podziału nadwyżki budżetowej.

250.000 zł – droga w Płomianach,

250.000 zł – inwestycja przebudowa chodnika Placu Wolności w Dobrzyniu n/W,

30.000 zł stołówka w Szkole Podstawowej w Krojczynie,

3.000 zł - zakup koszy ulicznych,

25.000 zł - oświetlenie uliczne – instalacja,

5.000 zł - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – przedszkole,

30.000 zł - materiały na remonty chodników na terenie gminy,

7.000 zł - dotacja dla D.K. Żak, - centra kultury na terenie gminy,

10.000 zł - dotacja dla szpitala w Lipnie / zakup sprzętu medycznego/,

20.000 zł - dozór budynków w Mokowie i Płomianach,

5.000 zł – remonty placów zabaw,

5.000 zł – remonty obiektów sportowych,

100.000 zł – eliminacje Pucharu Młodzieży,

5.000 zł – zabezpieczenie sieci komputerowej,

5.000 zł – konserwacja urządzeń stabilizacyjnych na skarpie wiślanej,

10.000 zł – fundusz promocji,

20.000 zł – zakup samochodu do remontu ulic i dróg,

6.000 zł - poszerzenie drogi w Krojczynie,

4.000 zł – remont dachu na oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu,

2.000 zł operat wodno-prawny / dot. odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych do rzeki Wisły/,

3.000 zł zakup drzwi do stacji uzdatniania wody w Grochowalsku.

Propozycja komisji aby kwota 10.000 zł przeznaczona na eliminacje Pucharu Młodzieży w wys. 10.000 zł została przeniesiona do funduszu burmistrza.

W sprawach różnych komisja wypracowała wniosek dot. rozwiązania umowy
z Panem Klińskim dzierżawcą wodociągów.

Na tym protokół zakończono:

Protokółowała Przewodniczący komisji

Jerzy Żurawski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-05-08 11:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-08 11:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169607
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony