Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XVII/100/2012

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie:      przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami pod nazwą "Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ze zm./w związku art. 87 ust.1, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze. zm./

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się program opieki na zabytkami pod nazwą " Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ",  stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Ogłoszono dnia 9 listopada 2012 roku , Rocznik : 2012 , pozycja : 2602

jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2602

 

UZASADNIENIE


w sprawie zatwierdzenia gminnego programu opieki nad zabytkami pod nazwą:

"Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą"

   

            Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą zlokalizowane są zabytki wpisane do rejestru zabytków jak również  nie wpisane do rejestru zabytków lecz podlegające ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z art.87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Burmistrz sporządza na okres 3 lat gminny program opieki nad zabytkami. Program ten na podstawie art. 87 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy zostaje przyjęty przez Radę Miejską w drodze uchwały, a uchwała ogłoszona jest w dzienniku urzędowym.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-07-31 11:45
  • zmodyfikował: Jarosław Nowiński
    ostatnia modyfikacja: 2012-11-09 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1486
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-11-09 10:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166550
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony