Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR 4 / 37 / 99 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ Z DNIA 12 MARCA 1999 ROKU

w sprawie : przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mokowie.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6, w związku z art. 59 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1998 r. Nr 117, poz. 759 Nr 162, poz. 1126 ), art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. z 1998r. Nr 12, poz. 96 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje :

§1

Przekształca się z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową w Mokowie o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI zwanej dalej „szkołą”.

§2

Obwód szkoły obejmuje miejscowości :

- Mokowo,
- Kochoń,
- Mokówko,
- Wierzniczka.

§3

Organizację szkoły określa statut sporządzony do 31 maja 1999 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-17 09:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2034
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-10-17 09:19

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5202611
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony