Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXIII/138/05


Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 października 2005r.


w sprawie: zmian budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit a oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 122, 128 ust. 2 art 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami).

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XVIII/101/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2004 roku,
- w uchwale Nr XIX/108/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 04 marca 2005 roku,
- w zarządzeniu Nr 2/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 marca 2005 roku,
- w uchwale Nr XX/118/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2005,
- w zarządzeniu Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 czerwca 2005 roku,
- w uchwale Nr XXI/128/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2005 r,
- w zarządzeniu Nr 14/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 lipca 2005 roku,
- zarządzeniu Nr 16/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 sierpnia 2005 roku,
- w uchwale Nr XXII/132/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 września 2005 roku,
- w zarządzeniu Nr 21/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 września 2005 roku,
- w zarządzeniu Nr 25/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 października 2005 roku,
- w zarządzeniu Nr 27/05 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19 października 2005 roku,

wprowadza się następujące zmiany:


§ 2


w § 1 wyrazy "Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 14.996.330,00 zł, zastępuje się kwotą 15.273.632,00 zł
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 2.711.624,00 zł, zastępuje się kwotą 2.986.314,00 zł,

§ 3


w § 2 wyrazy "ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 15.708.695,00 zł zastępuje się kwotą 15.985.997,00zł"
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 2.711.624,00 zł, zastępuje się kwotą 2.986.314,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 1.002.142,00 zł, zastępuje się kwotą 1.036.986,00 zł

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-03-06 08:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-03-06 11:31
Załącznik
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-02 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-02 12:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169593
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony