Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXXIX/221/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie: nieodpłatnego nabycia dwóch lokali mieszkalnych położonych  w Chalinie, gm. Dobrzyń nad Wisłą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie dwóch lokali mieszkalnych położonych w Chalinie gm. Dobrzyń nad Wisłą, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 422/1 o powierzchni 0,1457ha, stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1L/00037628/2, tj.:
1.     Lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 70,09m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 304,16m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w części 37425/47143.
2.     Lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 16,88m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,61m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w części 2249/47143.

§ 2

Zbywający ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

UZASADNIENIE

W dniu 22.05.2014r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy, zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy, na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012r. poz. 1187 ze zm.) dwóch lokali mieszkalnych w budynku 3-rodzinnym położonym na działce Nr 422/1 w Chalinie.
Powyższe przejęcie podyktowane jest stworzeniem możliwości wykupu lokali na rzecz ich najemców. W obecnym przypadku, tj. braku możliwości skorzystania z ulgi z tytułu najmu lokalu, wykup taki staje się nieosiągalny.
Procedura nieodpłatnego przejęcia lokali przez Gminę, a następnie podjęcie stosownej Uchwały (bonifikata) daje ogromną szansę lokatorom na nabycie lokali z zastosowaniem ulg.
Wobec tego wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie jest uzasadnione.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-09-04 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-04 10:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168675
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony