Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 17/05

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 16 lutego 2005 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 7członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
nr 1 ).
Ponadto w posiedzeniu wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender, Andrzej Stępczyński – insp. ds. dróg i gospodarki komunalnej.
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Spotkanie to miało charakter wyjazdowy po stacjach uzdatniania wody na terenie miasta i gminy oraz ocena funkcjonowania tych placówek.
Po części oficjalnej członkowie udali się w teren, celem zapoznania się z tymi placówkami.
Wizytowane były placówki: w Dobrzyniu nad Wisłą, Chalinie i Grochowalsku.
Po powrocie z terenu Przewodniczący Komisji przypomniał wszystkim członkom jakie wydatki były przeznaczone w budżecie na 2004 rok oraz wspomniał o tym, że na 2005 rok nie ma nic przeznaczonych pieniędzy na stacje uzdatniania wody. Być może jest to wynikiem tego, że placówki te mają swoich dzierżawców i w związku z tym obecni właściciele są zobligowani do inwestowania w remonty tych placówek.
Placówka uzdatniania wody w Chalinie dzierżawiona jest przez pana Andrzeja Wyszyńskiego. Obiekt ten ma być ogrodzony siatką z fundamentem i tym ma się zająć dzierżawca tej placówki.
Pan Wyszyński zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach, które dotyczą:
- zakupu cementu,
- okna 10 szt.,
- drzwi wejściowych,
- sprężarki,
- przeglądu i naprawy tablicy rozdzielczej,
- oświetlenie obiektu / lampę założy sam, natomiast koszty za zużycie energii mogła by pokrywać gmina /
Natomiast jeżeli chodzi o Grochowalsk wskazana jest tam wymiana drzwi wejściowych oraz wymiana obrynnowania budynku na rynny plastikowe.
Stacja uzdatniania wody w Dobrzyniu n/W. Pan Zdzisław Kliński wspomniał
o budowie zbiornika retencyjnego oraz położeniu nowych rur do stacji uzdatniania wody.
Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy w stacjach uzdatniania wody. Przewodniczący komisji podkreślił, ze Pan Wyszyński jest dobrym gospodarzem tych placówek, stara się robić wiele rzeczy aby poprawić stan techniczny tych placówek, jednak potrzeby są jeszcze spore.
Następnie Pan Ludomir Bylicki – Przewodniczący komisji zarządził dyskusję.
Grzegorz Zych – członek komisji. Chciałem zapytać komu zależy aby Michałkowo nie było przyłączone do Chalina. Taka sytuacja na pewno odciążyła by Dobrzyń. W okresie letnim jest bardzo słabe ciśnienie. Robione już było przyłącze dla 4 gospodarstw i uważam, że przy tej okazji można by ten problem rozwiązać ponosząc te same koszty.
Andrzej Stępczyński – insp. ds. dróg i gospodarki komunalnej. W budżecie były pieniądze przeznaczone dla tych 4 rodzin. To nie jest tak jak teoretycznie się wydaje. Na wszystko musi być odpowiednia dokumentacja.
Bogusław Żuchowski członek komisji. Właśnie można zauważyć naszą niekompetencję. Przytoczyć tu mogę przykład pieniędzy przeznaczanych na strażnice OSP. Właśnie te pieniądze można by przeznaczyć np. na wodociąg w Michałkowie. Są przecież wnioski wypracowane na komisjach, ale nie są one brane pod uwagę. Zastanawiam się w takim razie po co zwołuje się posiedzenia komisji.
Ludomir Bylicki – Przewodniczący komisji. Taka sytuacja ma miejsce może potwierdzić to fakt, że wnioski wypracowane na naszej komisji dotyczące stacji uzdatniania wody w ubiegłym roku nie były brane w ogóle pod uwagę. Pieniądze na stacje uzdatniania wody powinny być zaplanowane w budżecie,
z uwagi na to, że może wystąpić kiedyś poważna awaria i na szukanie pieniędzy będzie trochę za późno.
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Myślę, że w wielu przypadkach jest to tylko dobra wola Pana Burmistrza. Wspomnieć należy również
o przyszłościowej wymianie rury azbestowej, która idzie od ujęcia do Szpiegowa.
Henryk Ziółkowski – członek komisji. Wracając do przyłącza Michałkowa, uważam, że jest to problem dotyczący przyszłego roku. Trzeba zrobić dokumentację i niech ta sprawa będzie formalnie załatwiona.
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Przecież to jest w naszym interesie,
z wody korzystamy wszyscy.
Komisja jest za udzieleniem pomocy finansowej jeśli chodzi o stacje uzdatnia wody w takiej formie jaka została zgłoszona.
Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji – Ludomir Bylicki zapoznał zebranych z treścią pisma dotyczącego wyrażenia opinii przez Komisję w przedmiocie zbycia przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą nieruchomości położonej w Dobrzyniu nad Wisłą między ul. Zduńską, a Placem Wolności użytkowanej jako targowisko miejskie o łącznej powierzchni 0,2014 ha.
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Jeżeli chcemy sprzedać tą działkę musimy pomyśleć o zabezpieczeniu targowiska dla handlujących. Z tego co wiem są przymiarki wydzierżawienia placu od pana Gawryszewskiego.
Na dzień dzisiejszy nie mamy pewności czy właściciel wyrazi na to zgodę.
W związku z tym nie wiemy na 100%, czy ludzie będą mieli plac pod targowicę. Uważam, że nie możemy ich tak zostawić przecież jest to dla nich sposób na zarobienie pieniędzy.
Grzegorz Zych – członek komisji. Uważam, że lepiej było by kupić ten plac od Pana Gawryszewskiego, mieli byśmy pewność, że np. nie wycofa się kiedyś
z dzierżawy.
Burmistrz Miasta i Gminy – Czesław Bender. Na dzień dzisiejszy nawet nie wiem kto kupi tę działkę. Przecież ja prywatnie tego nie sprzedaję i nie wybieram kupującego. Reguły przetargowe są określone i to nie jest powiedziane, że tam powstanie np. sklep. Kto kupi tego nie wiem na dzień dzisiejszy. To wszystko musi być formalnie przeprowadzone.
Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy jest okropny bałagan jeśli chodzi
o targowicę i tego nie da się ujarzmić. Nie stać nas żeby urządzić taką targowicę jaka jest np. we Włocławku. Na pewno będziemy myśleć gdzie tych handlujących przenieść i zabezpieczymy im w miarę możliwości warunki.
Jeśli chodzi o Pana Gawryszewskiego były rozmowy prowadzone z nim na temat wydzierżawienia terenu i nie powinno być z tym problemu.
Przewodniczący zarządził głosowanie dotyczące zbycia działki w Dobrzyniu nad Wisłą.
1 osoba głosowała za zbyciem działki,
6 osób wstrzymało się od głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1770
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:41

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211464
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony