Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/53/03

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 15 grudnia 2003 roku


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 i art. 6 ust. 13 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 roku Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku ( tekst jednolity Monitor Polski Nr 51 poz.804 ) w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2004,
w następującej wysokości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 – 7,

3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,41 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i grunty gminne wykorzystywane na cele kulturalno – oświatowe, sportowe i na cele ochrony pożarowej.

§ 3

Zwalnia się z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych lub ich części wszystkich rolników.
§ 4

Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów
i wysokość wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała Nr 16/140/01 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2001 roku.
§ 5


Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Traci moc uchwała Nr II/ 8/ 02 z dnia 09 grudnia 2002 roku.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2017
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5028229
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:24

Stopka strony