Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR II/9/02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 09 grudnia 2002 rok


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust 4 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2002 r. Dz. U. Nr 9 , poz. 84 ze zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe gminy stanowiące jej własność, wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb gminy i innych jednostek organizacyjnych.

§ 3

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 20 /164/ 01 z dnia 05 grudnia 2001 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą
od 01 stycznia 2003 roku.
Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr II / 9 / 02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 09 grudnia 2002 roku


PODATEK
od środków transportowych na 2003 rok


1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
i poniżej 12 ton:

Wyszczególnienie Stawka złrok produkcji:
do 1990 roku od 1991 roku
a/1 od 3,5 t do 5,5 t włącznie /z katalizatorem/ 385 350
a/2 od 3,5 t do 5,5 t /bez katalizatora/ 420 385
b/1 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie /katalizatorem/ 560 525
b/2 powyżej 5,5 t do 9 t włącznie /bez katalizatora/ 595 560
c/1 powyżej 9 t a poniżej 12 t / katalizatorem/ 700 665
c/2 powyżej 9 t a poniżej 12 t /bez katalizatora/ 735 700


2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
2 osie 665 1084
3 osie 878 1365
4 osie i więcej 1432 2124


3. Ciągniki siodłowe i balastowe

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespoły pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton Rok produkcji
do 1990 od 1991
a/ z katalizatorem 875 840
b/ bez katalizatora 910 875
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa /wt/ Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoznaczne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
do 36 t włącznie – 2 osie 1223 1678
powyżej 36 t – 2 osie 1223 1678
powyżej 36 t – 3 osie 1492 2207


5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Stawka złrok produkcji
do 1990 od 1991
400 210

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/ w tonach/ Oś jezdna /osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
a/ do 36 ton 1 oś 2 osie 350736 4861118
b/ powyżej 36 ton 2 osie 3 osie 736816 11181109

7. Autobusy

Wyszczególnienie Rok produkcji
do 1990 od 1991
a/ do 15 miejsc 560 350
b/ od 15 i mniej niż 30 miejsc 840 560
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1050 840
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1668
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3389923
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-12 09:59

Stopka strony