Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 18.30 w sołectwie Płomiany

 

Na ogólną ilość 293 uprawnionych do głosowania, obecnych było 53 mieszkańców sołectwa co stanowi 17 %  (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Płomiany Pan Jaworski Wiesław który stwierdził prawomocność zebrania w 2 terminie   ze względu na brak                 w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

Bartoszewski Ryszard – V-ce Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Nowakowski Jacek – pracownik urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Jaworski Wiesław -  sołtys wsi Płomiany

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania została wybrana:

Pani Rutkowska Beata

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył

Pan Jaworski Wiesław

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pan Nowakowski Jacek

Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

  1. Stępczyński Andrzej – przewodniczący
  2. Antonowicz Katarzyna – członek
  3. Arczyńska Katarzyna - członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

  1. Jaworski Wiesław
  2. Narożna Estera
  3. Wojtowicz Mariusz

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Dąbrowska Renata

2.      Nowaliński Karol

3.      Postrach Anna

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Jaworski Wiesław -  30 głosów,

2.      Narożna Estera - 3 głosów,

3.      Wojtowicz Mariusz - 19 głosów,

Sołtysem wybranoPana Jaworskiego Wiesława

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Dąbrowska Renata - 11 głosów,

2.      Nowaliński Karol - 20 głosów,

3.      Postrach Anna - 11 głosów,

 

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Dąbrowska Renata

2.      Nowaliński Karol

3.      Postrach Anna

 

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została:

Pani Arczyńska Katarzyna,  Pączkowska Grażyna  

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Nowaliński Przemysław

Ad. 6

1.      Wniosek zgłoszony przez Pana Nowalińskiego Karola o naprawę melioracji

wieś-Skaszewo (droga prowadząca do wiatraka).

2.      Wniosek Pani Narożnej Estery odtworzenie rowu na długości (sklep – Pan Konderski).

3.      Wniosek  o dodatkowe zebranie w sprawie podziału funduszu socjalnego wsi ze względu na zły stan dróg.

4.      Odtworzenie rowów wzdłuż drogi w kierunku Pana Dylewskiego.

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1043
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:30

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180511
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony