Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA  NR IX/36/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27-03-2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do oczyszczalni typu ‘BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 139)  oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza na okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. „Taryfę dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 7,92 zł netto za 1m3 odprowadzanych do lokalnej oczyszczalni ścieków typu „BIOCLERE” położonej w miejscowości Dyblin”

Do wyżej wymienionej taryfy będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVI/202/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 31 marca 2014 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-04-08 22:49

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180754
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony