Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 2 czerwca 2003 roku.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 21/167/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:


I. W uchwale Nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 roku

- w zarządzeniu Nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 stycznia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 5/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 07 marca 2003 roku

- w uchwale Nr IV/29/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 26 marca 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 10/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 7 kwietnia 2003 roku

- w uchwale Nr V/34/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 roku

- w zarządzeniu Nr 13/03 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 20 maja 2003 roku

wprowadza się następujące zmiany:

II. w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 11.969.669 zł., zastępuje się kwotą 11.969.460 zł.”

- w tym: „dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 1.162.476 zł. zastępuje się kwotą 1.162.267,00 zł.”

III. w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 13.054.341,00 zł., zastępuje się kwotą 13.054.132,00 zł.”

W tym:

- na „dotacje z budżetu w kwocie 1.162.476,00 zł, zastępuje się kwotą 1.162.267,00 zł.”

IV. Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg Załącznika nr 2

V. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 13:39
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 z dnia 2 czerwca 2003 roku DOCHODY:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa23.19124.416
75110Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne23.19123.191
2010Dotacje celowe23.19123.191
853Opieka Społeczna11.70035.1001.017.309
85395Pozostała działalność11.70048.602
2030Dotacje celowe11.70041.900
85316Zasiłki rodz., pielęgnacyjne i wychowawcze35.10082.800
2010Dotacje celowe35.10082.800
Razem:34.89135.10011.969.460
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 13:45
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14 z dnia 2 czerwca 2003 roku WYDATKI:
Dz.Rozdz.§WyszczególnienieZwiększeniaZmniejszeniaPlan po zmianach
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa23.19124.416
75110Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne23.19123.191
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych16.29216.292
4210Zakup materiałów i wyp.2.1072.107
4410Podróże służkowe krajowe244244
4300Zakup usług pozostałych3.8813.881
4110Składki na ubezpieczenie społeczne517517
4120Składki na Fundusz Pracy9696
853Opieka Społeczna11.70035.1001.209.309
85395Pozostała działalność11.700130.602
3110Świadczenia społeczne11.700130.602
85316Zasiłki rodz., pielęgnacyjne i wych.35.10082.800
3110Świadczenia społeczne35.10082.800
750Administracja publiczna6.4306.4302.323.618
75023Urząd gminy2.148.696
3020Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia6.43022.780
4210Zakup materiałów i wyposażenia6.43087.174
Razem:41.32141.53013.054.132
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-07 13:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2005-09-07 13:59
Uzasadnienie

Dz. 751 - Przyznana dotacja na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem referendum ogólnokrajowego w kwocie - 23.191,00 zł.

Dz. 853 - Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów w kwocie - 11.700,00 zł.

- Zmniejszenie dotacji celowej na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych na kwotę 35.100,00 zł.

Dz. 750 - Przeniesienie z paragrafu 4210 brakujących środków na wypłatę zasądzonego odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy w kwocie - 6. 430,00 zł.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-09-08 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2279
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-08 10:03

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5199005
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony