Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

                                                       

                                      Uchwała Nr XI/75/07

                             Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

                                z  dnia  23 listopada 2007roku

 

w  sprawie: określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 
                   na  2008  rok.     

 

                     Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8 Ustawy  z  dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591ze zmianami) w związku z art. 5 ust.1  oraz art. 7 ust.3  Ustawy z dnia

12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U.Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia  26 lipca  2007 roku  (tekst jednolity Monitor Polski  z 03 sierpnia 2007r. Nr 47 poz. 557  w  sprawie  wysokości  górnych  stawek  kwotowych 
w  podatkach i opłatach  lokalnych.

 

                                               uchwala  się, co  następuje:

 

§ 1

 

Określa  się  wysokość  stawek  podatku od  nieruchomości  na  rok  2008, 

w   następującej   wysokości:

1.  od  budynków  lub  ich  części:

     a)  mieszkalnych  -  0,44 zł od 1m2  powierzchni użytkowej

     b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

          od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie                                                 działalności gospodarczej – 13,00 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

     c) zajętych  na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu                          kwalifikowanym materiałem siewnym  -  6,65 zł  0d 1m2  powierzchni użytkowej

    d)  zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie  udzielania                   świadczeń zdrowotnych  -  2,88 zł  od  1m2 powierzchni użytkowej

    e)  pozostałych,  w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej

 działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  

 3,50    od  1m2  powierzchni  użytkowej

2.      od budowli  - 2%  ich wartości  określonej na podstawie  art.4  ust.1  pkt3 

         i  ust. 3-7

3.      od gruntów :

    a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez           

         względu  na sposób  zakwalifikowania w ewidencji  gruntów

         i  budynków  - 0,53 zł  od  1m2 powierzchni  użytkowej

    b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki  wodne retencyjne  lub elektrowni                   

         wodnych    - 2,80 zł  od  1 ha  powierzchni

    c)   pozostałych , w tym  zajętych  na  prowadzenie odpłatnej statutowej

         działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego 

        - 0,16 zł od  1 m2   powierzchni

 

 

 

 

§ 2

 

Zwalnia  się z podatku od nieruchomości budynki  i  grunty  gminne  wykorzystywane  na  cele  kulturalno – oświatowe, sportowe,  na  cele  ochrony  pożarowej  oraz zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  odprowadzania  ścieków.

 

§ 3

                                              

Pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa,  określenie  inkasentów 

i wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określa  odrębna  Uchwała  Rady  Miejskiej.

 

§ 4

 

Uchwała podlega  wykonaniu  przez Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń n.Wisłą.

 

§ 5

 

Traci  moc  Uchwała Nr  XXXIV/192/06  z  dnia  19  października  2006 roku
w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

§ 6

 

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 01  stycznia 2008r.  i podlega  publikacji 

w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.                           

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1607
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 10:59

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160482
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony