Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr 25)198)02

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 12 września 222002 rokuw sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z 1999 roku Dz. U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami ) oraz art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

uchwala się, co następuje :


§ 1

1.Przystąpić do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

a) działek Nr Nr 993)1, 994, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 położonych w Dobrzyniu n. Wisłą,
b) części działek Nr Nr 114)3, 114)5, 113)2 położonych
w Kamienicy.

2.Granice obszarów objętych planami określają załączniki graficzne Nr 1
i Nr 2 do niniejszej uchwały przedstawione na kopii mapy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony
w ust. 1 pkt „a „ jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrzynia n. Wisłą uchwalonego Uchwałą
Nr XX)95)1992 z dnia 28 października 1992 roku (Dz. Urz. Woj. Włocławskiego Nr 12, poz. 50 ) w zakresie obszaru oznaczonego jak
w ust. 2.- 2 -

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wymieniony w ust. 1 pkt „b” jest zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyń n. Wisłą uchwalonego Uchwałą Nr XXX)140)1994,
z dnia 24 stycznia 1994 roku ( Dz. Urz. Woj. Włocławskiego Nr 2, poz. 11 w zakresie obszaru oznaczonego jak w ust. 2.


§ 2

1.Przedmiotem planu wymienionego w § 1 ust. 1 pkt „a” jest wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z usługami,

2. Przedmiotem planu wymienionego w § 1 ust. 2 pkt „b” jest wyznaczenie terenu pod wydobywanie kruszywa naturalnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2360
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 11:21

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201106
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony