Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 23)02

obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
z dnia 09 lipca 2002 roku.
Obradom przewodniczył mgr Dariusz Kłobukowski – Przewodniczący Komisji.
Obecni na obradach 7 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Nieobecna, usprawiedliwiona przez Przewodniczącego Komisji Pani Filińska Urszula – członek komisji spoza Rady. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad :

1. Wypracowanie wniosków po wizytacji placówek oświatowych.
2. Analiza projektu organizacji szkół na rok szkolny 2002)2003.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1

Komisja wypracowała dwa wnioski :

1. Rozważyć możliwość przejęcia w leasing autobusu do dowozu dzieci, a następnie zaplanować w przyszłorocznym budżecie gminy stosowne środki finansowe.
2. Urządzić zajazd do autobusu szkolnego w pasie zieleni przy sali gimnastycznej, tworząc wyjazd w bramie obok bloku Spółdzielni Mieszkaniowej.

do punktu 2

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z projektem organizacji szkół na rok szkolny 2002)2003 w rozbiciu na : oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja. Liczba oddziałów w wychowaniu przedszkolnym nie zmieni się, w szkołach podstawowych będzie o jeden oddział mniej ( w Dobrzyniu n. Wisłą ) w publicznych gimnazjach również zmniejszy się o jeden oddział ( gimnazjum w Chalinie )


- 2 -
Średnia liczba uczniów na oddział na terenie miasta i gminy przedstawia się następująco : w oddziałach przedszkolnych – 15.5, w szkołach podstawowych – 20.57, w publicznych gimnazjach – 23.57.
( organizacja szkół w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 2 )
Przewodniczący poinformował również, że projekt organizacji szkół był przedmiotem posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy w dniu 14 czerwca 2002 roku, jednak ostatecznie będzie on zatwierdzony przez Zarząd we wrześniu b.r.

do punktu 3

Przewodniczący Komisji zapoznał z pismem Polskiej Fundacji Zdrowia, którym to Fundacja powraca do tematu poszukiwania odpowiedniego obiektu na zorganizowanie Kliniki, konkretnie zainteresowana jest pałacykiem w Płomianach ( obecna 3 klasowa szkoła podstawowa ).
( pełna treść pisma w załączeniu do niniejszego protokółu – jako zał. nr 3 ),.
W czasie dyskusji członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię w temacie zorganizowania Kliniki przez w)w Fundację, ponieważ 16 uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym można dowozić do szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą, a ponadto z uwagi na niż demograficzny i tak szkoła musi ulec likwidacji.

Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski


-
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1583
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5154179
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony