Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr 21)169)01
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 28 grudnia 2001 rokuw sprawie : ustalenia opłat za wodę i ścieki wprowadzone do urządzeń
kanalizacyjnych z ujęcia wodociągowego w Dobrzyniu n. Wisłą.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13, poz. 74 z póź. zm. )


uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się opłatę za dostarczenie wody i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych z wodociągów miejskich Dobrzyń n. Wisłą z dniem 01 stycznia 2002 roku w następujących wysokościach :

a) za pobór 1 m 3 wody do celów gospodarstw domowych 1.40 zł + VAT,
b) za pobór 1 m 3 wody do celów pozostałych 1.90 zł + VAT,
c) za kanał 1 m 3 ścieków pochodzących z gospodarstw domowych 1.70 zł
+ VAT,
d) za kanał 1 m 3 ścieków pochodzących od pozostałych odbiorców -
2.20 zł + VAT.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 15)128)2000 Rady Miejskiej, z dnia 28 grudnia 2000 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2002 roku.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2071
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:17

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5189664
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony