Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 21)02

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu, Usług i Drobnej Wytwórczości, z dnia 17 czerwca 2002 roku.

Obradom przewodniczył Mierzejewski Mirosław – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 8 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył Statkiewicz Jurek – Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami, odpowiedzialny merytorycznie za temat będący przedmiotem obrad. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :

1. Stan zaopatrzenia w wodę odbiorców miasta i gminy oraz stan przygotowania do rozpoczęcia robót w zakresie modernizacji SUW w Dobrzyniu n. Wisłą i budowy zbiornika retencyjnego w Grochowalsku.
2. Sprawy bieżące.


do punktu 1
Informację o stanie zaopatrzenia w wodę odbiorców miasta i gminy oraz stanu przygotowań do rozpoczęcia prac w zakresie realizacji inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie gminy przedstawił Statkiewicz Jurek - Inspektor d)s rolnictwa i gospodarki gruntami.
( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 2 )
W uzupełnieniu do przedstawionych materiałów, Inspektor poinformował, że udział rolników w kosztach inwestycji na wszystkich ujęciach był zgodny z wysokością określoną przez Radę Miejską w formie stosownej uchwały. Nadmienił, że woda na ujęciach jest systematycznie badana przez służby SANEPID-u i praktycznie wszędzie występuje nadmiar żelaza i manganu, dlatego w najbliższej przyszłości trzeba pomyśleć o sukcesywnej przebudowie stacji wodociągów. Generalnie ujmując notuje się bardzo mały pobór wody, szczególnie z wodociągów miejskich, przypuszczalnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadmierna oszczędność ze strony odbiorców.

- 2 -

Jako zjawisko pozytywne należy podkreślić, że został rozwiązany problem kradzieży wody, a jeszcze w niedalekiej przeszłości był to problem wielkiej wagi, bowiem ściągalność za pobór wody oscylowała w granicach 70 %. Poinformował również, że inwestycja – odwiert studni głębinowej w Dobrzyniu n. Wisłą ( lokalizacja za Strażnicą OSP ) jest już w trakcie realizacji, dokonano już odwiertu na głębokość 50 m, a pozostało jeszcze 70 m. Natomiast przetarg na budowę zbiornika retencyjnego odbędzie się 19 lipca b.r. W roku bieżącym planuje się opracowanie dokumentacji na modernizację ujęć w ulicach : Zduńska, Kościuszki i Mickiewicza, ponieważ prace te trzeba wykonać przed założeniem nowej nawierzchni po prowadzonych robotach przy budowie kanalizacji sanitarnej.
Komisja przyjęła przedstawione materiały oraz dodatkowe wyjaśnienia jako w pełni obrazujące temat będący przedmiotem obrad.

do punktu 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że możliwe jest zorganizowanie wyjazdu na „ Dni Pola „ do Grubna w powiecie chełmińskim w dniu 29 czerwca 2002 roku, a następnie poprosił o wyrażenie woli przez członków Komisji. Siedmiu członków Komisji zadeklarowało chęć wyjazdu, stąd Przewodniczący oznajmił, że wyjazd nastąpi o godzinie ósmej sprzed budynku Urzędu Miasta i Gminy.
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

Mierzejewski Mirosław
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:22

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156200
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony