Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr  XXXVI/198/2014

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 31 marca 2014 roku


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń   nad Wisłą na lata 2014–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.)

 

Rada Miejska postanawia:

 

§ 1

 W uchwale Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą Nr XXXII/182/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku,

zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do uchwały.  

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 dokonuje się urealnienia planu dochodów i wydatków w związku ze zmianą uchwały budżetowej.

W załączniku nr 2 dokonuje się urealnienia wartości łącznych nakładów finansowych poszczególnych przedsięwzięć w związku z wykonanymi wydatkami w latach ubiegłych. Przedsięwzięcie „Poprawa warunków przechowywania zbiorów w Muzeum Dobrzyńskim” przenosi się z części 3 do części 1.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-16 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 819
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-16 10:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180558
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony