Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVII/159/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 18 czerwca 2013 roku

 

w sprawie: zbycia lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku -  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie lokalu użytkowego nr 42 o powierzchni użytkowej 43,19 m2 wraz z udziałem 4319/184376 części  w nieruchomości wspólnej położonej w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Robotniczej 2, w tym        w działkach  Nr 761/9 o pow. 1495 m2 i Nr 761/12 o pow. 945 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1L/00036970/7.

 

§ 2

 

Nabywca ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

UZASADNIENIE

 

Obowiązujące przepisy prawa miejscowego określają zasady  sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta  i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, sprzedaż lokalu wymienionego w projekcie uchwały wymaga odrębnej zgody samorządu.

Lokal nr 42 położony w budynku przy ul. Robotniczej nr 2 w Dobrzyniu nad Wisłą to lokal użytkowy – obiekt handlowy. Najemca lokalu wniósł             o rozwiązanie umowy najmu.

Wobec tego wyrażenie zgody na zbycie jest uzasadnione.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-08-06 13:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183390
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony