Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VIII/47/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

w sprawie:  zbycia lokalu użytkowego – kotłowni stanowiącego mienie komunalne gminy.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża  zgodę na zbycie lokalu użytkowego- kotłowni wraz z urządzeniami  zainstalowanymi służącymi do produkcji i przesyłu ciepła, składem opału  o łącznej  powierzchni użytkowej 184,10 m2  oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w części 1 841/13 150, położonego przy ul. Licealnej 2 oznaczony nr 19 w Dobrzyniu nad Wisłą,  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 761/3, arkusz mapy 1, obręb 0003- Dobrzyń nad Wisłą, księga wieczysta  nr 19619 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Lipnie.

§ 2

Nabywca ponosi koszty umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Kotłownia na dzień dzisiejszy dostarcza ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. do 5 budynków wielo mieszkaniowych zlokalizowanych w Dobrzyniu nad Wisłą przy ul. Licealnej 2 i 3, Robotniczej 7 i 9 oraz Wojska Polskiego 6. Cztery budynki są zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe, piąty przez spółdzielnią mieszkaniową. Ciepło dostarczone jest do 69 mieszkań.  Produkcja ciepła w kotłowni odbywa się w sposób tradycyjny tj. kotły opalane paliwem stałym – eko-groszkiem.

Po wdrożeniu programu sprzedaży mieszkań komunalnych struktura własnościowa w ogrzewanych budynkach dotychczas komunalnych, zmieniła się znacząco i na dzień dzisiejszy kształtuje  się:

·       mieszkania właścicielskie – 54 lokali ( w tym spółdzielcze)  o pow.: 3316,40 m2,

·      mieszkania, których właścicielem jest gmina – 15 lokali (pow.: 846,31 m2).

Z powyższego wynika, że gmina nie będąc właścicielem, ani większościowym udziałowcem- prowadzi działalność na rzecz samodzielnie zarządzanych podmiotów, którymi są wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnia mieszkaniowa.

Istotną przesłanką do sprzedaży kotłowni jest fakt, że tego typu obiekty wymagają ciągłego nakładu finansowego w celu utrzymania urządzeń w należytym stanie technicznym co może w przyszłości generować środki finansowe z budżetu. Sprzedaż lokalu wraz z urządzeniami podmiotowi, który podejmie się  utrzymania działalności kotłowni o niezmienionym charakterze oraz  zapewni ciągłość dostaw ciepła do odbiorców nie wpłynie na standardy zamieszkiwania osób w ogrzewanych lokalach.

Według opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego wartość rynkowa lokalu kształtuje się na poziomie 179 000,00 zł.

Wobec powyższych faktów wyrażenie zgody na zbycie lokalu jest uzasadnione.

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-27 07:39
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1081
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 11:58

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony